Etikett: känsla

Utmaningar

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat. Så lyder ett av NLP´s grundantaganden. Detta handlar om att kropp och sinne är...

Read More

Tankemönster

Har du funderat på hur du ser på världen, vardagen och hur du förhåller dig till alla de situationer du befinner dig i varje dag? Har du tänkt på...

Read More