Single Blog

Utmaningar

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat. Så lyder ett av NLP´s grundantaganden. Detta handlar om att kropp och sinne är ett system. Var och en av oss har möjlighet att styra våra känslor genom vårt språk och våra tankar. För mig är detta en sanning vilket i vissa fall ger mig extra utmaningar i mötet med andra människor.

Vad är syftet?

Jag tar, kanske naivt, för givet att alla människor vill må bra och vara lyckliga. Eftersom detta i sig är en sanning för mig förundras jag över människor som tycks välja att se nattsvart på vad som än presenteras framför deras ögon. Till detta kan läggas ytterligare ett grundantagande. Alla beteenden har en positiv intention. Och det är här jag blir utmanad. Vilken är den positiva intervention med att vrida och vända allt till det negativa. Att söka tolkningsalternativ som ger sämsta möjliga mående och resultat.

 

Tillstånd

Jag hörde i omklädningsrummet på gymmet, en dam som (i ett försök till komplimang) påtalar för en annan hur brun hon är efter sin resa. Den andra svarar (utan att ta emot komplimangen) att de hade ju regniga dagar också…  Vid såna här tillfällen kan jag bli full i skratt och uppskatta mänsklighetens utvecklingspotential att njuta av livet. Det är när detta fortsätter och allt vänds till något negativt jag förundras.

Jag skulle vilja slå ett slag för att vi alla strävar efter bästa möjliga tillstånd, i alla situationer. För att du ska uppnå bästa möjliga resultat, och här tar jag för givet att detta är något som är bra för dig, är det bra om du vet vilket tillstånd du behöver  vara i. Det är också bra om du vet vilket resultat du vill ha och kanske varför. Alltså att du tar reda på vilken som är den positiva intentionen. Då kan du snart se om ditt tillstånd och ditt agerande tar dig mot önskat resultat.

 

 

Comments (0)

Post a Comment