Verktyg

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

är ett verktyg som kan användas för att hjälpa dig bli ditt bästa jag. Hur du kommunicerar med dig själv och andra påverkar i hög grad hur du mår och vilka resultat du uppnår. Kropp och sinne är ett system och det systemet kan vi påverka med hjälp av NLP. Med NLP´s grundantaganden och modeller kan du nå din rätta potential.

Richard Bandler och John Grinder utvecklade NLP under 70-talet genom att studera vad det är som skiljer människor som gör något med lätthet, elegans och fulländning, från dem som inte gör det. Det de kom fram till ligger till grund för de modeller som hjälper oss att nå vår fulla potential genom förståelse för:

Neurovetenskap – hur vår hjärna organiserar våra sinnesintryck
Lingvistisk – vårt språk
Programmering – vårt beteende

NLP som verktyg ger coachingen än mer kraft.

Hypnos och mentalträning

Tankar, bilder och känslor påverkar ditt sätt att vara och leva. Genom mental träning kan du ta kommandot över dig själv och öka din måluppfyllelse. Genom hypnos hjälper jag dig, än mer effektivt, till ökat välmående, ökad balans och större måluppfyllelse. I ett alternativt medvetandetillsånd får du tillgång till svar som annars skulle kunna gå dig förbi.