Ledarskapscoaching

Bli en trygg ledare som har lätt att fatta beslut och som når sina mål. 

I individuell ledarskapscoaching utgår vi från dig, dina mål och vad som behövs för att du ska lyckas eller trivas bättre som ledare. Kanske vill du förbereda dig för nästa steg i din karriär, eller så har du byggt upp en verksamhet och därmed fått en större roll som ledare.

Oavsett hur erfaren du är som chef och ledare finns alltid en potential att antingen lyckas bättre i din nuvarande roll eller växa för att bli redo för nästa steg i din karriär. Många högpresterande personer behöver ibland ett bollplank för att hitta nya perspektiv och konstruktiva förhållningssätt till de ibland motstridiga krav och förväntningar de upplever i sitt yrkesliv.

Som certifierad Business Executive Coach fokuserar jag på att hjälpa dig att utvecklas i din roll som ledare, men jag har också ett helhetsperspektiv som inkluderar hela din person.

Vad kan du förvänta dig i resultat?

Resultatet av coaching beror mycket på hur mycket du själva är villig att satsa och att du vågar göra förändringar i tankesätt, vanor och beteenden för att utvecklas och nå de mål du sätter upp.

Genom ledarskapscoaching kan du öka dina möjligheter till:

  • Att sätta kärnfulla mål och nå dem
  • Att förbättra organisationens måluppfyllelse och ekonomiska resultat
  • Att växa och bli tryggare i ledarrollen
  • Att utveckla din kommunikativa förmåga
  • Att lättare hitta en balans i livet
  • Att bli bättre på att prioritera och vinna tid
  • Att ha engagerade och motiverade medarbetare
  • Att effektivt fatta rätt beslut

Min målbild är att du genom coachingen ska uppleva att din förmåga att hantera ledarskapets utmaningar växer och att du lättare hittar lösningar och möjligheter. Med tydlig och konstruktiv kommunikation får du med dig dina medarbetare mot gemensamma mål. Din förmåga att balansera arbete, familjeliv och återhämtning ökar, vilket ger dig förutsättningar för att prestera bra även långsiktigt.

Första mötet

I vårt första möte börjar vi med att du får berätta hur du ser på ditt ledarskap, på vilket sätt du vill utvecklas och vilka begränsningar du upplever i din nuvarande situation. Resten av sessionen baseras på dina svar. Innan vi skiljs gör vi en kort utvärdering och avstämning. Vill du fortsätta coachingen kommer vi överens om när och under vilka förutsättningar det ska ske.

Hur ofta ska vi ses?

Antalet coachingtillfällen och hur ofta vi träffas bestämmer du själv. Baserat på vad du vill uppnå kan jag föreslå ett lämpligt antal träffar.

Vad kostar det?

En coachingsession är normalt en och en halv timme och kostar 2000 kr exklusive moms.

Har du frågor om ledarskapscoaching, kontakta mig på sofia.lundblad@senseomind.se.