Teamutveckling med REBUS™-Typformulär

Teamutveckling med REBUS™-Typformulär

 

”Vishet utvecklas när vi kan tala om varandras olikheter, 

utan att känna behov att förändra den andre”

Gregory Bateson

 

Typologi är ett verktyg för självutforskning och kunskapen sträcker sig långt bak i tiden till Carl Gustav Jungs studier om människors medvetande. År 1921 publicerades Jungs bok Psykologiska Typer I vilken han kategoriserar människor I 16 olika personlighetstyper. Jungs studier om personlighetstyper är en av världens mest etablerade och välrespekterade modellerna gällande personligheter och beteende.  

 

REBUS™-Typformulär är framtaget av Margareta Lycken utifrån hennes mångåriga arbete med Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) vilken i sig är direkt sprungen ur Jungs forskning. Liksom MBTI® visar REBUS 16 olika personlighetstyper. Alla lika olika och med sina specifika karaktärsdrag. 

 

Varför använda REBUS™ för teamutveckling?

Självbild är en av de faktorer framgångsrika människor har gemensam. Att i ett team genomföra en workshop med typologi ger teamet en stark utgångspunkt och en solid grund att bygga utifrån. När alla får insyn i de olika personlighetstyperna och får genomgång av sin egen profilrapport ökar förståelsen och acceptansen för sig själv samt för kollegor, kunder och samarbetspartners. 

Denna workshop ger insyn i, och förståelse för, olika kommunikationsstilar och ger således bättre kommunikationsförmåga. Ni får ökad förståelse och acceptans för såväl er själva som era kollegor. Att genomföra REBUS på arbetsplatsen stärker teamkänslan, leder till ett positivt arbetsklimat samt ökar engagemang och arbetstillfredsställelse.