Teamutveckling med NLP

Teamutveckling med NLP

 

NLP, NeuroLingvistisk Programmering, är namnet på en samling processer och modeller som syftar till att varje människa ska nå sin bästa potential. NLP ger oss förståelse för hur vi alla har våra unika mentala kartor över världen utifrån att vi, genom våra sinnen, filtrerar, organiserar och uppfattar information från omvärlden.  NLP´n utgår ifrån hur våra tankar, känslor och vårt beteende hänger ihop och genom NLP får vi möjligheten att ändra dessa för att göra mer av livet och nå excellenta resultat. 

Varför NLP för teamutveckling?

Varje team består av personer som alla har sin unika bild av verkligheten. Varje individ i Teamet påverkar och påverkas av varandra. För att teamet ska fungera och alla krafter dra åt samma håll krävs en gemensam riktning. En förståelse och acceptans för allas likheter och olikheter.

Senseomind använder NLP för att gå igenom framgångsfaktorerna, SMAK, framforskade av bland andra Fil Dr Lars-Erik Unesthål. Med hjälp av NLP går vi igenom Självbild, Målbild, Attityd och Känsla.

Detta leder till att individerna i ditt team inte bara mår och presterar bättre på jobbet de har också större möjligheter att må bra utanför jobbet. Hur bra kan ditt företag må och hur långt är det möjligt att nå?

 

SMAK-Faktorerna enligt Lars-Erik Uneståhl