Single Blog

Spårspring – det går som på räls

När jag under en period pendlade med tåg var det vid flera tillfällen tåget blev försenat på grund av att människor uppehöll sig på spåret. Jag vet inte hur de kunde veta att det var så men det var då jag kom i kontakt med begreppet spårspring. Nu får jag hoppas att dessa spårspring inte hände i syfte att avsluta något och det är med den inställningen jag fortsätter detta inlägg.

Spårspring

När jag hör begreppet spårspring tänker jag snarast på hur livet bara går och de flesta av oss åker med som på räls. I skolan får vi presenterat för oss vad vi ska göra och hur det ska göras. Det finns inte mycket utrymme för egna initiativ eller egna åsikter – det gäller att redan från början vara med på banverkets (skolan/samhället) spår. Lärare som talar om att ”du inte kan”, syv:ar som uppmanar dig att söka annan skola än den du tänkt för att ”det inte är lika svårt för dig”. Sen har vi resten av samhället med alla dessa människor som tycker och tänker åt dig så att du inte behöver tänka själv – frågan är bara vilken slutstation du hamnar på.

Välj spår

Har du en vilja och ett driv så blir det lättare för dig att välja när du vill hoppa av eller byta spår. Vi blir tyvärr inmatade med vad vi kan och inte kan redan i tidig ålder. Det kan därför vara utmanande att sätta sig på tvären, kliva av tåget för att springa före och göra en växling av spår.

Vi behöver alla stanna upp och bestämma oss för vilken räls vi vill befinna oss på och vilket spår vi vill följa. Faktum är ju att det i annat fall kommer att leda till urspårning och kollisioner. Detta händer dels när alla ska åt samma håll (tråkigt och outvecklande). Eller när du går emot dina egna värden och dina sanningar för att göra som någon annat tycker är mer rätt för dig.

Comments (0)

Post a Comment