Single Blog

Varning på väg

Jag har varit ute på vägarna en del på sista tiden. Att sitta bakom ratten mil efter mil ger tid att reflektera över både stort och smått. Jag har denna gång fastnat för varningsskyltarna som pryder våra vägar.

Varning

De flesta av oss slår på någon form av autopilot när vi ska ta oss från A till B. I alla fall på de sträckor vi kör ofta. Det går liksom av sig själv och rätt var det är så är vi framme vid målet, utan att ha reflekterat nämnvärt över det. Det slår mig hur likt bilåkande är livet i stort. Vi följer de utstakade vägarna mot inlärda mål. Det är inte förrän vi ska ut på nya vägar som vi (majoriteten i alla fall) planerar och förbereder resan. Det är också på de nya vägarna vi blir mer uppmärksamma och ser hinder som vi i vardagen inte ens reflekterar över.

Varning för ras

En av de mest skrämmande vägskyltarna jag vet är varning för stenras. Tänk på saken. Du informeras om att det finns risk att det faller stenar, inte smågrus, från närliggande klippvägg. Stannar du, vänder du för att hitta en säkrare väg fram mot ditt mål? Nej, du fortsätter rakt fram och hoppas på det bästa, kanske du inte ens reflekterar över att det är fara och färde.  Här ser jag en skillnad mot övriga mål vi sätter i livet.

Varning för livet

Trots att dina livsmål sällan innebär livsfara, såsom fallande stenar du kan krossas under, är hindren du hittar och presenteras för så mycket mer begränsande. Ja det är en sanning. Du låter inte fallande stenar eller sliriga vägar stoppa din framfart. Om du på samma sätt som du tar dig fram på vägarna tog dig fram i livet vad skulle du då inte kunna uppnå? Vi förstorar ofta de hinder vi upplever. De växer dessutom mer ju mer vi begrundar dem till dess vi ser dem som oöverkomliga. Ett enkelt stenras förvandlas till till en stoppskylt eller, i bästa fall, en omdirigering av trafiken då vi söker nya vägar.

Om du lär dig att se på dina hinder som inget annat än uppmaningar till försiktighet kan du komma så mycket närmare dina mål. Dina rädslor behöver utmanas för att övervinnas.

Jag tillhör de få förunnade som har kört på vägar som inte finns på några kartor. Det är både spännande och utmanande vill jag lova. Eftersom jag med säkerhet kan säga att det går, det är full möjligt, kan jag också med stor säkerhet lova att det finns vägar i ditt liv som kan ta dig till ännu oupptäckta mål. Våga trotsa varningar som inte innebär mer fara än lite stenras.

 

 

 

 

Comments (0)

Post a Comment