Single Blog

Attityd! Ansvar! Action!

Attityd+Ansvar+Action=Avsikt

Låt oss säga att du har ett mål, klart och tydligt uppmålat för dig. Du vet precis vad du vill. Din Avsikt är fastslagen! Hur du kommer att lyckas med att nå ditt mål är nu helt beroende av tre, i dig inneboende, egenskaper. Din Attityd, din känsla för Ansvar och din förmåga att Agera. Dessa tre egenskaper påverkar och påverkas av varandra. Brister du i en del så behöver du vara starkare i de andra för att  fortfarande komma framåt.

Attityd

Din attityd är ditt sätt att anpassa dig och förhålla dig till olika situationer och de omständigheter du kommer i kontakt med. Du har alltid ett val och här kan du välja hur du vill förhålla dig till det som händer. Lite som ”bit ihop eller bryt ihop”. Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Det är snarare en fråga om vad som är det bästa just nu. Kanske behöver du bryta ihop en stund för att sedan kunna se situationen ur ett nytt perspektiv och med en ny attityd?

Ansvar

Ansvaret att ta dig mot ditt mål vilar till 100% på dina axlar. Du kan, och ska självklart, använda dig av alla resurser du har tillgängliga och ta den hjälp du kan för att nå ditt mål. I slutänden är också det ditt ansvar. Kopplat till attityden blir ansvaret än mer tydligt. Med fel attityd blir det lätt att skylla ifrån sig och komma med bortförklaringar till varför det är på det ena eller det andra sättet. Genom en sann och ärlig medvetenhet om att det slutgiltiga ansvaret för vad som händer är ditt, ökar dina möjligheter att hålla den attityd som krävs hela vägen in i mål.

Action

Med rätt attityd och ansvarstagande har du också lättare att faktiskt agera. Du vet vad som behöver göras och du övervinner dina undanflykter för att se till att det blir gjort. Du låter dig inte påverkas av väder och vind eller andras uppfattningar om vad som är möjligt och inte. Om du stöter på hinder anpassar du dig till dessa och hittar nya/alternativa vägar för att komma vidare. Du har ju ditt mål, du vet din avsikt.

sofia-signatur-1

Comments (0)

Post a Comment