Single Blog

Rädsla, envishet eller bara ovisshet?

Drömmar eller mål?

Vad är det som skiljer våra drömmar från våra mål? Vad är det som gör att vi trampar vidare i våra gamla invanda fotspår även om vi vet att det är mycket få (om ens någon) som når sina mål utan några förändringar? Först och främst är det en väsentlig skillnad mellan drömmar och mål. Utan drömmar inga mål. Drömmar är fluffet som med lite finslipning kan tydliggöras, ordnas och formas till mål. Vi kan utifrån våra drömmar och önskningar skapa våra liv genom att formulera dessa i mål och jobba mot dessa.

Vad stoppar dig?

Jag skulle säga att vår rädsla är det största hindret på vår väg mot lycka, drömmar och mål. Rädslan att falla och rädslan för höga ljud är vi födda med, alla andra rädslor har vi lärt oss under vår uppväxt och genom livet. Dess kan givetvis vara till nytta för oss. Det är oförmågan att förändra eller jobba bort våra rädslor som sätter käppar i hjulen. Vilka rädslor stoppar dig på din väg mot målet? Rädslan att lyckas, rädslan att göra bort dig, eller helt enkelt rädslan för ovissheten?

Ovisshet i sig liksom envishet och en obenägenhet att förändras är det jag tror är vår nästa stoppkloss. Ovissheten leder oss genast tillbaka till rädsla, vi vet helt enkelt inte vad som kan hända om vi gör en förändring och detta kan vara nog så skrämmande. Då lockar tryggheten mer än målet i sig och vi behöver tänka igenom hur viktigt målet egentligen är. Envisheten har sin grogrund i våra övertygelser. Det vi tror och tar för sanning behöver ibland utmanas och bytas ut mot andra nya övertygelser som vi envist kan hålla fast vid för att de hjälper oss mer. Envishet kan ta oss hur långt som helst om den jobbar för oss och inte mot oss. Det vi ser som sanning kommer nämligen också att bli vår sanning – så länge vi inte utmanar naturlagarna, de kommer (med alla sannolikhet) att förbli sanna oavsett.

Välj din sanning

Veckansdet ligger i luften ord på vägen blir helt enkelt ”välj din egen sanning”. Utifrån dina drömmar och dina mål, vilka är sanningarna som tar dig framåt och vilka sanningar behöver du modifiera eller helt radera?

sofia-signatur-1

 

 

Comments (0)

Post a Comment