Ledarnavet

Senseomind har tagit fram ett program gällande ledarskapsutveckling där du som ledare i ett nätverkande forum får ta del av grunderna i NLP. Tillsammans med andra personer i ledande position får du djupare förståelse för, och ökad förmåga att, leda dig själv och andra mot framgångsrika resultat. I programmet ingår 6 gruppträffar där följande ämnen berörs

* Självbild – med hjälp av REBUS™-Typformulär får du en större insyn i din egen personlighet samt en djupare förståelse för din ledarstil.

* Attityd och känsla är, liksom självbild, faktorer som framgångsrika personer har gemensamt. Här får du titta närmare på dina vanligaste tillstånd samt utveckla förmågan att välja de tillstånd du är mest behjälpt av.

* Vid två träffar går vi sedan på djupet av kommunikation. Hur kan vi öka vår kommunikativa förmåga för att nå bättre resultat? Vi tittar på hur vi kan gå förbi de mönster vi alla använder i vår kommunikation. Hur vi kan kommunicera tydligare, undvika missförstånd och nå ökad förståelse.

* Så är det dags att titta närmare på vad som innefattas i begreppet arbetsmiljö, dina åtagande samt vad som krävs av din personal. Som ledare är du särskilt viktig för arbetsmiljön och det är extra viktigt att du är lyhörd inför vad som händer inom arbetsgruppen eller på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär att det ställs krav på en god arbetsmiljö och visar tydligare allas ansvar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

* Målbild är ännu en av de faktorer framgångsrika personer har gemensamt. Att ha en tydlig målbild är A och O för att nå goda resultat. Vi tittar på vad som gör att vissa mål uppnås och andra inte. Vilka vanor ger dig styrfart och vilka vanor hindrar dig från att komma vidare?

* Avslutningsvis går vi in på mötet. Vad är ett möte och hur kan vi genomföra effektiva möten? Vilka faktorer påverkar mötet, gruppdynamik, förhållningssätt, målbilder.

Mellan varje gruppträff genomförs också ett individuellt coachingmöte där du får support att se över och utveckla ditt ledarskap, och dig själv personligen, utifrån dina personliga önskemål. Vad vill du uppnå, vilka är dina mål och önskemål i livet?