Single Blog

Tänk om, tänk som om

Plötsligt står vi i en värld där det är mer viktigt än någonsin att verkligen stå stadigt, jordad, båda fötterna på jorden. Samtidigt som det nu är viktigare än någonsin att ha med sig tryggheten utanför trygghets-zonen. Att våga lyfta blicken, tänka nytt och utmana sina egna sanningar om vad som är möjligt. Tänk om, tänk som om detta var kartan som var verkligheten.

Tänk om

Kartan är inte verkligheten heter det. I det uttrycket ligger att din sanning, din verklighet är din sanning, ingen annans. Att du blir blöt när det regnar är kanske din verklighet men den som har regnkläder eller  är inomhus har en annan verklighet.  I det stora hela har vi lärt oss att anpassa oss efter varandras olikheter och varandras verkligheter. Visst finns det människor runt omkring oss vars kartor (bild av verkligheten) inte stämmer överens med vår men på det stora har vi ett fungerande samhälle. Ett samhälle där de stora vyerna överensstämmer och kartorna i alla fall påminner om varandra.

Din karta, din verklighet, har du skapat under din livstid och din inre kartritare fyller på och ritar om den under din fortsatta livstid. Men kartritaren följer de mönster den lärt sig och använder de färger och pennor som den är van vid. Den utgår i från de preferenser den byggt upp.

Tänk som om

Om du nu hade möjlighet att ge din kartritare fler pennor och färger, kanske en pensel eller ett annat slags underlag att rita på. Vad skulle hända? När vi nu står på denna svajiga plats som världen är för tillfället kanske det är just det som behövs. Att rita om kartan. Tänk som om det alltid hade varit en självklarhet att träffas bara i små grupper, eller att utbildning genomfördes bara online. Hur hade din karta sett ut då.

Tänk som om du  var barn idag och du växte upp med just detta. Vilka extra sjöar, kullar och berg skulle pryda din karta. Din verklighet skulle se annorlunda ut jämfört med hur den ser ut idag men det skulle lik väl vara din sanning. Din precisa bild av verkligheten. Så hur skulle du agera för att stå stadigt även när det stormar? Att vara trygg i förändring är att vara trygg med att kartan kan och får ändras, kanske till och med välkomna ändringar. Att med nyfikenhet blicka mot de nya berg som dyker upp.

Comments (0)

Post a Comment