Single Blog

När tiden är inne

I söndags åkte jag hem från Gälve. Bakom mig lämnade jag en stor del av mitt liv. Det var dags. Någonstans, 25 år tidigare, startade jag och jag har haft så mycket kul på vägen. Träffat och utbildat tusentals människor under Svenska Gymnastikförbundets flagg. Det var både vemodigt och med en viss lättnad som jag åkte hem genom den guldgula höstdagen. På vägen funderade jag på vad folk i allmänhet lämnar bakom sig och hur de vet när tiden är inne?

När tiden är inne

Att göra saker upprepade gånger är det samma som att bygga vanor. Vissa blir en del av vardagen andra ett sätt att definiera sig. Många är de som identifierar sig med sina yrken och beskriver sig själva genom att berätta vad de arbetar med. Oavsett vilka vanor vi bygger upp kan det vara av värde att till och från se över dem och se om de tjänar sitt syfte. Jag tror  att alla vanor har ett syfte när de från början skapas, ingen gör något utan anledning.

Nu fick jag lite hjälp på traven att ta beslutet att kliva av utbildaruppdraget vilket gjorde beslutet lättare. Så hur gör vi för att själva veta när tiden är inne? Hur vet vi, utan yttre påverkan att det är dags att bryta en vana, att den inte längre tjänar sitt syfte.  Jag tror det är av stor vikt att vi ger oss själva tiden och ställer de frågor som visar vägen.

Släppa taget

Vissa vanor, till exempel arbete, är så starkt rotade att det är utmanande att släppa taget. De inger en trygghet och, som sagt, är en del av vår identitet. Jag vill ändå uppmana till att ställa frågor, och att vara ärlig i svaren (det gäller bara dig). Vad var syftet med vanan från början? Vem är du med vanan och vem är du utan? Tjänar den fortfarande sitt syfte, fyller den sin funktion? Om du kommer fram till att tiden är inne att släppa taget gäller det bara att våga.

En vana är något du skapat dig den är inte du. Du kan skapa nya med tiden. Nya vanor som bättre hjälper dig att nå dina mål och fylla ditt syfte.

 

Comments (0)

Post a Comment