Single Blog

Tillfreds

Många av de jag möter är ständigt på jakt efter något, eller på flykt från något. Jag känner igen mig i det att alltid vara på jakt, på väg mot nästa utmaning nästa upplevelse. Som jag varit inne på i de senaste inläggen har jag lagt mycket tid på att ”träna” på att vara mer i nuet, mer nöjd med det jag är och har idag och bygga på det. Kanske till och med mer tillfreds med mig.

Bygg känslan

Jag har i denna ”träning” ställt mig frågan ”hur vet en när en är klar”. Svaret är givetvis att klar blir en aldrig. Frågan bör istället omformuleras och specificeras. Vad är det jag vill, specifikt. Vet jag inte det så är det ren tur om jag kommer dit, och troligen vet jag inte ens om att jag är där när jag väl är framme. Genom att mer specifikt titta på vad jag vill har jag landat i ett lugn jag inte upplevt tidigare, en känsla av att vara tillfreds med mig själv och stoltsamheten har gjort sig påmind i än större utsträckning.

När jag nu är mer och mer i denna känsla så passar jag på att bygga på den med ärligt nyfikna frågor som ”jag undrar vilka spännande människor jag ska få träffa idag?” eller jag undrar vad det är för något stort som är på väg att hända?”. Att bara ställa dessa frågor till mig själv gör att känslan av tillfredsställelse ökat och kompletteras med känslor av förväntan och glädje. Det har gjort att jag kan njuta än mer av att vara här och nu. Jag får ändå uppleva känslan av att vara på väg (min rastlösa ”alltid på väg-gen” får sitt utrymme).

Tillfredsställelse

Jag fortsätter med att vara nöjd med nu. Tar med min förväntansfulla känsla och ser med nyfikenhet och tillförsikt fram emot vad som väntar bakom nästa knut. Det är min förhoppning att du hittar din väg till, och tillåter dig att till fullo känna, tillfredsställelse i nuet.

Comments (0)

Post a Comment