Single Blog

Vem vill jag vara?

Jag såg en reklam med Sara Larsson där huvudrubriken var ”det är viktigt att våga var sig själv”. Jag kan inte annat än hålla med och just att våga och ibland går bortom sina rädslor är ju något jag tagit upp förut. Det är så många människor som anpassar sig för att passa in eller sticka ut. Andra för att synas eller för att bara för känslan att få ”vara med” och bli omtyckt. Visst finns det anledning att anpassa sig i olika situationer för att livet och vardagen ska fungera. Detta bör dock ske till en viss gräns och aldrig på bekostnad av dig och dina kärnvärden. Så innan du kan (våga) vara den du är kanske du behöver ha svaret på frågan: ”vem vill jag vara”

Vem?

Att våga, och kunna, vara sig själv förutsätter en självkännedom. Du måste veta vem du är för att våga vara henne/honom. Människor kommer till mig för att, på något sätt, förverkliga sig själva. Det kan handla om att bli kvitt rädslor och/eller fobier som hindrar dem att komma vidare eller leva ett fullgott liv. Vissa vill ha hjälp att sätta mål och andra att nå dem. Det som är gemensamt för nästa alla är att de, under resans gång, hittar sig själva. Kommer fram till sitt sanna jag, en slags utgångsläge. En upptäckt som väcker många tankar, ger så många möjligheter och svar på frågor som tidigare inte haft någon förklaring.

Jag har själv varit där, och jag är övertygad om att alla har varit där, och många är kvar. I tron att veta vem man är. Jag har trott, och nöjt mig med, att ”sån här är jag”. Skapad av omständigheter och socialt sammanhang. Så kom jag på att jag kan välja. Om jag vågar titta på mig själv och utmana mina begränsande övertygelser och valda sanningar så kan jag bli den jag vill vara. När jag är den jag vill kan jag stolt vara den jag är utan att det handlar om att våga längre.

Hur?

Personlig utveckling kan ses som livslångt lärande och kräver, som all inlärning, sin tid.

Det är en utmaning i sig att ta sig den tiden och det är första steget. 1) Ge dig själv tid till personlig inventering. Under tiden kommer du på vad du vill ha kvar och vad du vill ta bort eller göra om. Du kan börja 2) formulera ett mål vad gäller vem du vill vara. Du formar din 3) handlingsplan redan i steg 1. Sen gäller att 4) agera utifrån handlingsplanen. Gör mer av det som gör dig till den du vill vara och mindre av annat. Forma ditt jag utifrån dina förutsättningar och viljor. Stå på dig och gör det du behöver utifrån dina värden och önskade (nyvalda) sanningar.

Vi kan med fördel göra om den personliga inventeringen en gång per år. Det är som sagt ett livslångt lärande och nu är rätt tid att börja.

 

 

 

Comments (0)

Post a Comment