Single Blog

Makten i allt

Vi har alla ett syfte. I allt vi gör. En mening. Som jag påtalat tidigare är jag övertygat om att alla vill mer, framåt och vidare. Frågan är bara hur vi använder den makt vi tilldelats att ta oss dit vi vill. Den makt som är vår att nyttja och de resurser vi har att tillgå. Tyvärr finns det tillfällen då vi istället för att ta för oss av vår egenmakt väljer att lägga vårt öde i andras händer. För att det är så enkelt, trots att du har makten i allt.

Enkelhet i allt och inget

Jag har själv gjort det, vid flera tillfällen, och jag tar för givet att du som läser detta också gjort det. Vissa gånger spelar det inte så stor roll men ibland kan vi låta vår påtagna maktlöshet gå för långt. Så långt att det får vår egen framfart att stagnera. Vårt syfte att bli oss mer avlägset och vår mening att suddas ut. Vi gör det av slöhet (men det skulle vi inte säga) och för att det är så enkelt. Det är enkelt, en stund, tills det börjar ta emot. När vi plötsligt inser att tåget vi sitter på stannat en station för tidigt och det krävs draghjälp för att få fart på det igen.

För enkelhetens skull har vi lagt ansvaret utanför oss själva. Det kräver ingen ansträngning och det är så lätt att skylla på utomstående händelser, eller personer för den delen, när det blir för utmanande. Det är vanligen när vi stöter på någon form av motstånd som det är lätta hänt att vi viker oss. Av naturliga skäl. Det kräver inte lika mycket av oss att sedan förklara att ”den uppförsbacken var för  brant” som att faktiskt bestiga berget.

Makten i allt

Det kräver inte lika mycket energi. Men det ger heller ingen segerkänsla. Ingen guldmedalj till den som inte ens anmäler sig till loppet. När det är motlut går det uppför och det är på toppen vi kan njuta av att ha nyttjat vår egenmakt, våra resurser. Det som är spännande i detta är att makten och resurserna växer, blir än mer kraftfulla när vi använder dem. Precis som musklerna i vår kropp så växer de ju mer vi använder dem och minskar ju mer vi väljer att lägga ansvaret utanför oss själva. På tillfälligheter, andra människor, regelverk eller vädret.

Tillåt dig inte bli offer för omständigheter. Gör dina val grundat på vart du är på väg och inte på om det är regn eller solsken. Om dörren du kommer till är låst kan du välja på att vänta till någon annan låser upp den eller leta reda på nyckeln (eller ring en låssmed).

 

Comments (0)

Post a Comment