Single Blog

Utveckling

Jag tycker att jag fått så många lärdomar om mig själv de senaste åren. Ändå fortsätter de ramla över mig. Denna utveckling är nästan som att vakna till ett äventyr på morgonen och undra över vad jag ska få vara med om idag. Vad ska jag lära mig om mig själv idag? Just nu är jag mitt i typologistudier och det är så många aha upplevelser (och flera jaha? upplevelser). Otroligt spännande och givande. Jag märker också hur givande detta är för dem som genomför formuläret och får se sin profil. Det är nyttigt att se över hur man är och vad som är mest mest naturligt och bekvämt för en och jämföra med hur man agerar i sin vardag. Faran ligger i att det, om det blir obekvämt, är lätt att gömma sig bakom ”jag är sån”.

Utveckling

Jag har som sagt insett att det finns massor att lära om mig själv och jag hoppas att den utvecklingsresan fortsätter. För att den ska kunna fortsätta krävs en öppenhet mot förändring. Utan förändring kommer ingenting hända – och hur tråkigt vore inte det?

Hur ser du på förändring? Vågar du kliva utanför din egen bubbla, se på dig själv ur nya perspektiv och i vissa fall anta en ”jag var sån” attityd. En attityd som uppmuntrar till utveckling. Utveckling kräver förändring och mer eller mindre energi. Det kan många gånger vara med bekvämt att vara kvar i vad som är och spara energi, så klart. Men vad ger det dig i längden?

Utvecklingspotential

Uttrycket utvecklingspotential får plötsligt en bredare innebörd för mig. Det handlar kanske inta bara om att du skulle kunna bli bättre i vissa hänseenden utan också om din förmåga att anamma utveckling. Din vilja att stanna kvar i och gömma dig bakom en ”jag är sån” attityd. Eller din förmåga att se att som du varit och agerat fram till nu inte betyder att du måste fortsätta på samma sätt framöver.

Comments (0)

Post a Comment