Single Blog

Rappakalja

Har ni tänkt på hur många människor som svänger sig med rappakalja? Onödigt snack som inte leder någon stans. Jag vill uppmana människor att tala ur skägget. För få talar om vad de faktiskt vill och därav står de också still. Jag var på ett möte i dag där den jag träffade uppmanade mig att ställa krav på dennes organisation: ”du får tala om vad du vill ha av oss”. Det är så självklart och ändå så svårt för människor att göra.

Rappakalja

Människor smyger gärna som katt kring het gröt.  Eventuellt slinker det ur någon kommentar som de hoppas ska fångas upp (av rätt person) på vägen. Denna kommentar ska översättas och tolkas så som den egentligen är menad. I jakten på bekräftelse, sökandet efter uppskattning eller rädslan att trampa folk på tårna lindas budskap in och kan bli mer eller mindre omöjliga att uppfatta. Vi söker men släcker lampan när vi ber om hjälp att hitta och så vi leker som blindbock med varandra (utan att komma till lekens slut).

Jag vill understryka att det går alldeles utmärkt att vara ödmjuk och respektfull även om budskap levereras tydligt. Tyvärr förekommer dock att människor säger en sak och utelämnar mer eller mindre av de tankar som formade vad som sades. Detta oavsett relation eller situation. Då är det upp till mottagaren, som ska koda det som sagts, att skapa sig en förståelse.

Det börjar med dig

Det är illa nog att vi inte klarar av kommunicera på ett öppet och ärligt sätt med personer i vår omgivning. Eller kanske öppet ifrågasätta personer i vår direkta närhet. Ännu värre vore det om vi inte vågade säga vad vi verkligen vill ens till vår egen spegelbild. Tyvärr är det min övertygelse att så är fallet för majoriteten av människor. Vi vågar inte vilja. Dessvärre verkar det vara så att det är lättare att skälla ut en spegelbild som gjort ”fel” än det är att prisa eller peppa en spegelbild för att den är så fantastisk. Att tala om för den att den kommer att uträtta underverk idag verkar vara ännu mer utmanande.

För att du ska komma till den punkt där du ödmjukt och med respekt, med stor hänsyn till dina egna värden, kan tala klarspråk med andra och berätta vad du vill och tycker behöver du börja med dig själv.

Så vad vill du?

 

 

Comments (0)

Post a Comment