Single Blog

Kommunicera mera

Ibland blir jag så förundrad över människor. Positivt överraskad av hur tankar och idéer hos en person får spridning i en verksamhet. Får saker att hända och människor att växa.

Jag hade häromdagen förmånen att träffa ledaren för en av Sveriges större idrottsklubbar med verksamhet för såväl barn och ungdom till elitsatsande aktörer. Hans tankar om vad som är viktigt och vad som behövs för en fungerande (idrotts)verksamhet var verkligen inspirerande.

Att våga

Han lyfte vikten av att lyssna in allas åsikter och ändå våga stå ensam i vissa beslut för att driva frågor som han tror på. Även med risken att i efterhand få medge att just det sättet inte fungerade. Mina tankar går direkt till antagandet det finns inga misslyckanden bara feedback. Att stå där och bemöta medarbetares ”vad var det jag sa” och rakryggad lyfta blicken för att se hur gör vi istället? Att hålla fast vid beslut som inte ger direkt resultat. Att ställa frågan hur jobbar vi vidare med den feedback vi fick för att lyckas bättre framgent? Det kräver mod.

Att kräva

Han berättade vidare att han gjort förändringar, tagit bort fördelar och ställt krav på motprestation. Jag tänker att människan är i grunden lat och söker minsta möjliga motstånd. Att arbeta med människor innebär en fingertoppskänsla av var och hur det behövs stöttning. Inget som vanliga medarbetarsamtal, en gång var sjätte eller tolfte månad, visar. Snarare krävs här också mod, mod att ställa krav. Varje individ har kapacitet att utföra fantastiska saker. Genom att dalta och att servera mer än nödvändigt tar vi ifrån människor deras egen förmåga. (Som att ge barn skor med kardborre, de får aldrig utmanas att knyta sina skor.) Utan krav förvägras människor att växa och utvecklas men det krävs mod att kräva.

Att nå fram

Innan samtalet tog slut kom vi också in på vikten av tydlig och klar kommunikation i alla led i en verksamhet. Ännu ett grundantagande: syftet med kommunikation är den respons du får. Risken att sitta på toppen av en verksamhet, med uppgift att leda och lyfta, är att det lätt blir brister kommunikationen. Om så är fallet riskerar vi självklart också att en annan respons än den vi önskar. Att som ledare vara medveten om alla led som verksamheten innefattar, hela strukturen är kanske A och O för att såväl våga som kräva.

Tack för ett inspirerande samtal.

Comments (0)

Post a Comment