Single Blog

Tjat

Var går gränsen mellan tjat och omtanke. Jag har de senaste dagarna fastnat i den tanken, vilket i sig är lite tjatigt. Tjat är enligt Wiktionary att:

oupphörligen (och på ett tröttande och irriterande sätt) prata om samma sak, så som förmaningar eller önskningar

Omtanke säger Wiktionary är:

att sörja för någons eller någots behov, att handla och planera klokt samt att ta hänsyn till olika omständigheter och möjligheter. Att vid sitt handlande tänka sig för 

Förmaningar och önskningar är för mig två olika saker. Den ena har en mer negativ klang än den andra. När allt kommer omkring har det mindre betydelse eftersom jag i min omtanke för någon kan upplevas tjatig och förmanande. Att jag ”i mitt handlande tänker mig för” kan däremot leda både mig och andra till helt oanade höjder. Så länge jag vet vad jag vill behöver jag inte vara tjatig om jag tänker mig för.

Kommunikation

Vi kommunicerar från morgon till kväll, på olika sätt. (De flesta av oss har ett liv där vi interagerar med andra även utanför sociala medier?) I allt vi gör kommunicerar vi till andra människor (eller levande varelser). Det är inte en fråga OM eller NÄR vi kommunicerar, det är en fråga om HUR. Enligt ett av NLP:s grundantagenden är syftet med kommunikation är den respons du får. Detta antagande tar oss genast vidare, eller kanske tillbaka, till förra veckans frågeställning – vad vill du ha? För det finns ju ingen större mening att kommunicera för ett resultat om vi inte är medvetna om vilket resultat vi vill ha. Då blir det lätt att vi kommer vilse i andras önskningar och på väg mot andras mål, vanor och värden.

Tjat

Vi har sedan barnsben utvecklats till att bli de människor vi är idag. Vi har våra invanda mönster och vanor. Var och en av oss vet vilket som är det bästa sätta att utföra ditten och datten. Så till den grad att vi tittar lite frågande om någon avviker från mängden och gör på ett annat sätt. Många av oss jobbar på att få in de vi har i vår närhet i samma mönster och vanor som vi själva har. Tack och lov så fungerar detta inte hela vägen – för det vore en tråkig och stillastående värld om alla tyckte och tänkte lika.

Däremot kan det finnas vinning i att nyttja vår förmåga att kommunicera så att vi blir mindre tjatiga. För jag tror att var och en kan skriva under på att tjat är det sämsta sättet att få någon förändring, eller att få något att hända.

Omskolning

Till att börja med bestäm dig för vad det är du vill! Vet du inte vad du vill har din kommunikativa förmåga inget att ge dig.  Därefter tittar du närmare på hur du kommunicerar idag och om du får det resultat du vill. Om inte, så hitta nya vägar.  Kom ihåg att du kan inte inte kommunicera – du gör det hela tiden! Ser du över detta och gör förändringar på olika sätt, i olika nivåer och grader så kommer det märkas.

Du omskolar andra genom att förändra dig själv – eller är det så att du förändrar andra genom att omskola dig själv? Oavsett vilket sker det utan tjat.

Comments (0)

Post a Comment