Single Blog

När stor blir liten

Stora människor är det bästa jag vet. De som är så stora och starka att de klarar att lyfta de som är lite mindre. De som har hjärta att ge andra luft under vingarna och ingjuter modet att hoppa.

Stora människor är det värsta jag vet. De som är så rädda för att falla att de gör allt för kjedja fast eller låsa in andra. De som tror sig vara stora men i verkligheten är så små att de vingklipper andra i förhoppningen att ensamma få flyga. När stor blir liten har storheten försvunnit.

När liten blir stor

Jag har turen att få se andra människor växa varje dag. I mitt arbete tar jag del av andras framgång gång efter annan och jag växer själv för varje gång. Jag tror på varje människas inneboende kraft och stora potential. Jag vet att denna potential ibland kan vara väl dold och behöva lite lyfthjälp för att komma till sin rätt. Det finns så många människor som gör så mycket för andra bara för att de vill och kan. Pushar, stöttar och ingjuter modet att våga prova. Lite till och kanske ännu mer. Dessa människor, med sina stora hjärtan och starka själar gör att liten blir stor och stor blir större.

När stor blir liten

Dessvärre får jag också bevittna stora människor som kanske vuxit för fort. Människor som tror att deras egen storhet försvinner om de ger lite till någon annan. De som inte förstår är att det är precis tvärt om. De inser inte hur mycket de själva kan växa genom att bygga broar tillsammans med andra, för andra att gå på. Jag ser till och med dem som bygger murar för andra och i sin iver att vara störst murar in sig själva. Slår undan benen för sig själva för att hindra andra från att komma vidare. De gör det svårt för andra och för sig själva på en gång. Utan att förstå att de backar i sin egen utveckling gör de allt för att hindra andra att växa, utvecklas eller komma framåt.

Cirkeln är sluten

Så finns de människor är så stora i sig själva att de kan få kraft även när de möter motstånd från andra. Det är som att de suger i sig allt det negativa de möts av och förvandalar detta till än större växtkraft. En växtkraft de tar med sig vidare och sprider till andra, för lyfta och vara del i att andra lyckas. Tack och lov för att dessa människor finns. Ni gör att att även små, som trott sig vara stora, får en chans att växa.

Du ingår i systemet vem du än är, cirklen blir sluten med dig hjälp. Så vem vill du vara?

Comments (0)

Post a Comment