Single Blog

Möte för mötandets skull

På flera av de arbetsplatser jag tidigare varit anställd har jag upplevt det stressande när det kommit till möten. Jag har känt att det varit tidsödande och allt för ofta mycket ineffektivt. Det är möte för mötandets skull.

För mötandets skull

Även idag när jag hör människor berätta om möten på jobbet känner jag hur mycket tid som läggs på ingenting. Jag fick berättas för mig om en arbetsplats som pratade om att byta ut vissa arbetsredskap och hur det skulle bli och fungera i verksamheten. 20 min in i diskussionen lyfter någon frågan om det är möjligt att byta arbetsredskap utifrån nuläge, svaret är nej. Min fråga blir då varför lägga 20 min av arbetsdagen på att diskutera ”om jag ska ta paraplyet med mig i regnet – när det inte finns något paraply”? 

Exempel två för dagen (helt metaforisk) gäller en arbetsplats som under ett möte har uppe frågan om det regnar ute tills någon undrar ”är det ett problem” – och svaret är nej. Min fråga: varför ska du ens lägga tid på att överväga om du ska ta paraplyet med dig när det är strålande sol från klarblå himmel?

Eller som det företag som i sin dagordning tar upp samma fråga vid flera tillfällen, i olika formuleringar. Min fråga – om det slutar regna tidigare, är det omöjligt att inte nyttja tiden till att gå ut, utan paraply?

Möte för mig

Jag tycker absolut det är viktigt med möten på en arbetsplats eller i en organisation där fler männsikor ska jobba mot gemensamma mål. Jag ser bara en så stor utvecklingspotential i mötesstruktur och syfte. Att ha möte för mötets skull är, i mina ögon, bara slöseri med tid och mig veterligen är tid något av en bristvara idag.

Det finns dock vissa möten som bara ska få ta tid och drivas igenom utan dagordning, ordförande och sekreterare. Möten med människor bara för att, över en fika eller lunch och bara vara. Få höra vad som hänt sen sist och vad som händer framåt. Lyssna och bli lyssnad på utan att det finns en agenda.

Möte med mig

Ett annat möte som är av yttersta vikt är mötet med mig själv. Jag hade faktiskt en arbetsgivare som önskade att personalen skulle boka in en timme med sig själv varje vecka. Även om det i detta fall upplevdes att det inte fanns utrymme till denna timme tycker jag tanken är fantastisk och borde anammas på varje arbetsplats. Självklart inte på bekostnad av friskvårdstimmen.

Oavsett om du erbjuds en timme med dig själv på jobbet eller inte har du mycket att vinna på att hitta tid för denna även privat. Kanske när veckan gått ta en stund för dig själv och reflektera över allt du uppnått. Se vad du vill göra mer eller annorlunda till nästa vecka. Den här tiden är viktig och det finns inte utrymme för ickefrågor.

Din tid är värdefull precis som du. Var rädd om dig

Comments (0)

Post a Comment