Single Blog

Schemalägga och planera

Många av de människor jag möter i mitt arbete upplever att de inte har tid, inte får saker att hända eller att uppgifter går i eller avlöser varandra. Andra har känslan av att inte räcka till för det sina nära och kära eller att det saknas tid för återhämtning och reflektion. Nyckeln till tiden är att schemalägga och planera.

24 timmar

Tid är pengar sägs det. För mig är tid också hälsa, lugn och välmående. Finns det tid minskar många gånger känslan av maktlöshet, press och att inte hinna klart – i tid. Enligt Wikipedia är tid bland annat ”det som förhindrar allt från att inträffa samtidigt; det som åtskiljer händelser” – vilket alltså betyder att om tid inte finns så finns heller inget som skiljer händelser åt och vi upplever att allt händer samtidigt. Stressen och pressen är ett faktum.

Det finns ett relativt enkelt recept på att skapa lugn och harmoni i livet. Att, även om önskan om mer tid inte uppfylls, faktiskt hitta mer tid till olika aktiviteter. Du har, som alla andra, 24 timmar att tillgå under ett dygn, varken mer eller mindre. Hur du nyttjar din tid är helt och hållet upp till dig och du har möjlighet att styra över tiden mer än den styr över dig om du aktivt tar kommandot.

 

Schemalägga och planera

Vill du ta kommandot och styra över din tid, inte vara styrd av tiden är tricket planering. Genom att du planerar och strukturerar din tid, schemalägger dina aktiviteter (alla, även de små) så kan jag nästan garantera att du kommer att uppleva det som att du plötsligt har mer tid. Så vad vill du få plats med?

Vill du finns här möjlighet att planera långsiktigt, utifrån mål du satt upp. Även om du väljer att inte planera mer än en vecka åt gången så kommer du med största säkerhet att vinna tid. Skriv ner allt du vill hinna med under en vecka och hur lång tid du tänker dig att varje aktivitet tar. Sen är det bara att schemalägga – förslagsvis en fredag eller söndag då du kan se över och planera kommande vecka. Kom ihåg att lägga in alla aktiviteter, även tid för återhämtning. De luckor som blir ger dig också utrymme för spontana aktiviteter.

Utan undantag?

Syftet med denna schemaläggning är inte att du ska bli slav under din planering istället för under tiden. Se din planering som en grund att utgå ifrån snarare än ännu ett måste i din vardag. En grund som ger dig något att falla tillbaka på de gånger du avviker från planen. Detta gör att du fortafarande har makten över din tid. Bara det att du sett över dina aktiviteter kan ge dig mer tid, för handen på hjärtat hur mycket tid lägger du på aktiviteter du inte vill göra eller aktiviteter som inte ger dig något utbyte. Hur mycket tid lägger du på ingenting?

 

Comments (0)

Post a Comment