Single Blog

Butterfly effect

Butterfly effect är ett begrepp inom kaosteorin som förutspår att ett fjärilsvingslag i Brasilien kan starta en tornado i Texas. Alltså det lillas påverkan på det stora, små händelser resulterar i stora resultat.

Orsak och verkan

Allt vi gör påverkar vad som händer härnäst. Det gäller både vad som händer dig och vad som händer andra. Vissa saker har en minimal påverkan andra kan vara tillsynes helt oväsentliga men gör stora avtryck med tiden. Om en fjärils vingslag i Brasilien kan påverka vädret i Texas vad är då möjligt för var och en av oss att åstadkomma?

Butterfly effect

Alla handlingar påverkar alltså vår framtid. Hur gör vi då för att verkligen påverka åt det håll vi önskar? Nummer ett är givetvis att veta vad det är vi önskar. De som inte vet vad de vill behöver inte göra annat än att åka med och se vad som händer. Tillhör du däremot dem som har drömmar du vill sätta ben på kan det vara läge att börja titta på vad det är du gör och till vilken nytta.

Gå igenom dina dagar, vilka aktiviteter ägnar du dig åt? Utifrån vad du kommer fram till, vilka av dessa tar dig vidare framåt mot ditt önskade läge. Vilka håller dig tillbaka eller, i värsta fall, stoppar dig helt?

När du kommit fram till detta är det bara att börja titta på vilka av dina vingslag du ska behålla och vilka du kan göra dig av med. Kom ihåg att även de minsta aktiviteter har betydelse för resultatet – bara genom att börja så bygger du vägen fram.

Utifrån detta är det kanske än mer viktigt att lyssna inåt och vara vaksam på sitt eget mående. Om minsta handling på något sätt, stort eller litet, påverkar vår framtid kan det vara värt att stanna upp en extra gång. Om så bara för att sia lite om vilket resultat min planerade handling kommer att ha på min framtid.

Att gå igenom och se över vilka handlingar vi utför och aktiviteter vi genomför en dag kan alltså vara väl investerad tid av flera anledningar. Dels kan vi komma fortare i mål och dels kan vi hålla oss friska och starka på vägen dit.

Var rädd om dig

 

Comments (0)

Post a Comment