Single Blog

Tacksamhet

Jag har förmånen att träffa så många olika människor i mitt arbete. Alla har sina egna dilemman och sina egna fighter att ta sig igenom. Personer som tampas med känslor som frustration, maktlöshet, ilska och sorg och ingen kamp är den andra lik. Det som fångar mitt intresse mest är de stunder då dessa människor ändå känner någon form av tacksamhet. Tacksamhet för vad som givits dem i livet och över vad de åstadkommit. Det är nämligen därifrån de kan komma vidare.

Längtan

De flesta människor har en längtan att komma vidare att uppnå eller få uppleva någon nytt eller annat. Resan dit kan vara krokig och tuff att ta sig igenom vilket gör att allt för många låter denna längtan förbli just en längtan. De saknar tron på att det går, att det finns möjligheter att uppnå det de drömmer om och längtar efter. En del har gått så länge i det de inte vill ha att de helt tappat orken att vilja något annat, något större. Att komma närmare sina drömmar och sin längtan är inte större än att börja, ta första steget och faktiskt önska. Men vad gör vi då när vi upplever att viljan är borta och kraften att ens önska är för krävande?

Tacksamhet

Tacksamhet är det magiska ordet. Vi lever i en tid där vi får mycket serverat. Så mycket tas för givet att vi glömmer bort att känna tacksamhet över saker som vi tar för självklart. Genom att känna tacksamhet för allt vi redan har blir det så mycket lättare att komma vidare mot nya önskningar. Tacksamhet väcker något inom oss som jag inte vet att vi kan få på något annat sätt. Det ger en lycka, en glädje i nuet som återspeglar sig i allt vi gör. Det väcker ett pirr i magen som ger energi att önska och orka lite till.

Det kan vara utmanande till en början om livet vill testa dig, men fundera över vad du har att vara tacksam över. Har du en riktigt dålig dag och inta kan komma på något alls att vara tacksam över så kom ihåg att du andas. Kan du vifta på tårna, blinka med ögonlocken? Kommer du ändå inte på något alls att vara tacksam för så hitta på. Det ger sig kanske inte på en gång men med lite övning släpper det och din ärliga tacksamhet kan ta över.

 

Comments (0)

Post a Comment