Single Blog

Mycket snack och liten verkstad

Är den du är just den samma som du önskar vara? Är den du är just den samma som du vill att andra ser? Jag träffar till och från personer, i arbetet och privat, där det jag ser inte stämmer överens med det jag hör. Det skulle kunna översättas med mycket snack och liten verkstad.

Att stå för sitt ord

Ett personlighetsdrag som jag uppskattar mycket är förmågan att stå för sitt ord. Har någon sagt till mig att han eller hon ska utföra en uppgift förväntar jag mig att det blir gjort. Jag kanske är naiv men jag tar det som ett löfte även om personen ifråga inte använt orden ”jag lovar”. Alla kan glömma eller hamna i tidsnöd men vissa personer har för vana att säga ”jag fixar det” och så händer inget.

Vett och etikett

Att stå för sitt ord är vett och etikett. Precis lika självklart som att komma i tid (eller meddela sen ankomst) att svara på tilltal och att ta i hand när vi möter nya människor. Vett och etikett handlar i grund och botten om ödmjukhet och respekt för andra människor. Det verkar dock som att det blir fler och fler tycker att detta är oviktigt.

Här kommer en långdragen parallell men ändå.
Om vi inte har känsla för vett och etikett på basnivå ökar risken vi att förlorar vår känsla för rätt och fel i stort. Skulle det bli så kan vi få ett samhälle där barn skadar andra barn och där vuxna människor tar sig friheten att på olika sätt utnyttja och skada andra. Där vill vi ju ändå inte hamna…

Alla vill vara någon

De flesta av oss möter andra människor varje dag. Personer som uppfattar oss och bedömer oss, kanske inte alltid medvetet, men det är så vi funkar. Vi skapar oss en uppfattning utifrån vad vi ser och hör. Vissa av dessa uppfattningar går också vidare till andra personer som vi kanske inte ens mött. De kommer också att bedöma oss, baserat på vad de får höra. Precis som vi bedömer andra på samma sätt. Frågan är bara hur vi vill bli sedda. Att vara någon eller att vara någon att räkna med?

Det du gör är viktigare än det du säger

Det räcker inte med att prata och tycka saker. Om det du säger inte stämmer överens med de sidor av dig som du visar upp blir du lika motsägelsefull som en söt citron. Att vara sann och ärlig mot sig själv och leva efter egna värden är grunden för att kunna vara konsekvent.

Hur du är som person påverkar inte bara alla du möter utan också, i allra högsta grad, dig själv. Det du tänker om och säger till dig själv lägger grunden för hur du mår och känner dig. Visar du dig själv den ödmjukhet och respekt du förtjänar?

En ensam person kan inte förändra världen, inte styra över att landet vi bor i inte fylls av respektlöshet och våld. Men en ensam person kan börja hos sig själv.

Så hur vill du vara, hur vill du bli omtalad?

Comments (0)

Post a Comment