Single Blog

Är zebran vit med svarta ränder

Är zebran vit med svarta ränder eller är den svart med vita ränder? Vad är det som avgör vad som är rätt och fel, sant eller falskt. Ibland ställs vi inför att fatta snabba beslut, vi svarar som i farten och kan efteråt gräma oss över att vi skulle ha lämnat ett annat svar. I andra situationer har vi gott om tid att väga för och nackdelar mot varandra innan vi fattar vårt beslut men kan ändå, i efterhand, känna missnöje med vårt val.Vad är det då som avgör vad som är rätt eller fel?

Intuition och magkänsla

Jag har en övertygelse om att vi alltid gör det vi för stunden tror är det rätta, det bästa att göra. Det är någon av våra inre röster som får oss att uttrycka oss eller agera som vi gör. Våra inre röster vill oss väl och handlar av omtanke om oss, även självkritiken har en positiv intention. Det kanske visar sig i efterhand att ett annat val hade varit bättre men hur får vi bevis för det? Du får inget facit på hur resultatet skulle ha blivit utifrån ett annat val i just denna situation. Inte nu och aldrig någonsin. Den stunden då valet gjordes och beslutet att agera fattades kommer nämligen aldrig tillbaka precis just så igen. Lita på din magkänsla och var tacksam de gånger den ger dig svar på tal och i all välmening vägleder dig.

Även de mest genomtänkta beslut kan vid övervägande i efterhand ses som dumdristiga eller ogenomtänkta. Kanske uppfyller inte resultatet eftersträvad känsla. Det blev inte som tänkt och önskan att gå tillbaka till startblocken och tryggheten i vad som var infinner sig.

Lita på på zebran

När vi befinner oss i de lägen där vi längtar tillbaka till tryggheten, till det som var innan beslut fattades, kan det vara bra att tänka ett varv till.  Oavsett om det var intuition, magkänsla eller väl avvägda beslut som fick oss att handla från början, så var det något vi ville uppnå med beslutet. Ett högre syfte och en positiv intention. Vi agerar inte (någonsin) utan att det finns ett syfte bakom. Så när önskan om att återvända till start infinner sig, fundera över vad som fick dig att ta steget därifrån från början. Om resultatet upplevs fel är det kanske inte mer fel än att zebran är svart med vita ränder. Eller var det tvärtom?

Comments (0)

Post a Comment