Single Blog

Livet med en klackspark

Till och från under livet råkar vi alla ut för händelser vi inte önskat. Händelser vi, i stunden, upplever som för tuffa att ta oss igenom. Händelser som tär på oss och gör oss ledsna, arga eller uppgivna. Jag tror inte att någon är helt skonad från detta. Skillnaden mellan bitterhet och lycka är inte frånvaro av motstånd, skillnaden är glimten i ögat och förmågan att ta livet med en klackspark.

Superhjältar

De flesta vet vilka krafter Superman besitter eller vad det är som gör Spiderman så speciell. Vi vet att de jobbar, oftast i motvind, för att göra världen till en bättre plats. De har sina egenskaper och sina attribut som hjälper dem i kampen mot det onda och orättvisa. Jag är övertygad om att alla är superhjältar innerst inne, vi har bara inte kommit fram till vilka krafter vi besitter.

När livet bjuder på motstånd.

När vi är mitt i det, det ”som inte fick hända”, det som känns jobbigt och tungt, då är det kanske svårt att se fördelarna och att känna glädje. Trots detta gissar jag, att om du ser tillbaka på ditt liv kan du säkerligen hitta något positivt även i de händelser du, i stunden,  upplevde som negativa? Om du inte kan peka ut något bra som kommit av de motstånd livet hittills bjudit på ska jag hjälpa dig på traven:

1) du kom ut på andra sidan, starkare och med nya erfarenheter.

2) du har garanterat lärt dig massor

3) du är bättre rustad för framtida ”strider”.

Asgarv

Kan du köpa mina ovanstående argument? Då kanske du också kan ge dig till att hålla med om att vissa av de händelser vi upplevt som negativa kan vi i efterhand skratta åt? Om det är så, varför inte skratta åt situationen redan när vi ställs inför problemen? Känns det för utmanande? Ställ istället frågan: ”hur mycket starkare kommer jag att vara när detta är över”. Till skillnad från våra kända superhjältar är vi inte födda med våra superkrafter, de kommer och växer utifrån det motstånd vi utsätts för.

Vill du vara starkare och lyckligare framöver behöver du kanske se över hur du fyller på dina superkrafter. Jag tror att ett steg är att släppa lite på spärrarna och att låta allvaret vila lite. Jag tror på att ta livet (mer) med en klackspark.

 

 

Comments (0)

Post a Comment