Single Blog

Värsta tänkbara scenario?

Vi ställs dagligen inför utmaningar av olika slag. Val vi ska göra och uppgifter som ska lösas. Tack och lov reflekterar vi inte över alla de omständigheter som vi ställs inför, det mesta går på rutin. Rent krasst är det inte förrän vi faktiskt upplever situationen mer ovanlig som vi faktiskt lägger märke till den. Detta är i sig ganska tragiskt då (om det är sant) det påvisar hur ”inne i vår bubbla” vi är. Genom vår onärvaro i nuet går vi miste om så mycket i livet.

Värsta tänkbara scenario

När vi möts av utmaningar och problem av olika slag har vi, för det första, två val:

1) att blunda för problemet och gå vidare med dagen. Detta kan dock generera i att vi grämer oss och ältar då problemet faktiskt inte i sig försvinner.

2) titta närmare på vilka möjligheter du har att ta dig igenom, förbi och vidare. Det är här möjligheten värsta tänkbara scenario kommer in.

Tänk dig att du står inför något så enkelt som att du får två förslag (det finns alltid minst två val i allt du tar dig för). Låt oss dessutom, i detta fall, tänka att inget av de två val du har är lockande för dig. Du upplever inte att du får ut något positivt oavsett vilket du väljer. Vänd på det då och titta på vad som kan vara värsta tänkbara scenario. Vad är det värsta som kan hända om du väljer den ena eller andra vägen? På så sätt blir det lättare att välja. Härifrån kan du ta det ytterligare ett steg. Titta på vad du lära dig av värsta tänkbara scenario i de båda valmöjligheter du har. Vem vet, värsta kanske kan bli bästa? Ställs du istället inför att välja mellan två situationer du faktiskt vill ha kan det också vara bra att ha en backupplan för att få ut önskat resultat från båda även om det ena får vänta en stund.

Kom ihåg att inte bara skönhet ligger i betraktarens ögon. Du kan välja att se värsta tänkbara scenario som bästa möjlighet till utveckling!

sofia-signatur-1

Comments (0)

Post a Comment