Single Blog

Lyssna, hör och gör

Majoriteten av oss tillbringar större delen av vår vakna tid på en arbetsplats. Uppgifterna varierar liksom syftet och arbetsbelastningen. Likväl är den miljö vi tillbringar så mycket tid i en ofantligt viktig faktor i vårt välmående. Bakåt i tiden har det främst varit fysiska aspekter som framhävts som riskfaktorer för vår hälsa. På senare tid har dock vår sociala arbetsmiljö fått ta mer plats i debatter och dialoger gällande arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets författningssamling utökas nu med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (länk) vilken reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och gäller från den 31 mars 2016. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en, ca 8 minuter lång, film som tar upp detta ämne på ett talande sätt: (länk till film)

Lyssna, hör och gör

Många är arbetsplatserna som behöver se över sin psykosociala arbetsmiljö, ge möjlighet att göra ett bra jobb och samtidigt må bra. Vi får dock inte glömma att det i detta också finns ett egenansvar. Att lyssna på kroppens signaler om att det går för fort, att det är för mycket eller vi behöver vila av någon annan anledning. Konsekvenserna om vi inte tar oss tid att lyssna på vår egen kropp och ger den vad den behöver är katastrofala. Med mentalträning ges vi en möjlighet att reflektera och komma närmare vårt inre och höra vad kroppen ber om för stunden. Vi behöver ta oss tid till återhämtning och inte bara genom sömn. Återhämtning handlar alltid om att återställa balansen dock skiljer sig sätt och aktiviteter för återhämtning mellan människor. Hur du väljer att göra detta är upp till dig, se bara till att du gör det.  Titta på filmen i länken ovan, lär dig lyssna på din kropp och acceptera de signaler du får ifrån den och ge dig själv tid för återhämtning.

 

sofia-signatur-1

Comments (0)

Post a Comment