Single Blog

Att öppna ett hjärta

För tio år sedan träffade jag en grupp människor. De kom alla från olika bakgrund, hade olika erfarenheter och levde alla olika liv. Olika men ändå lika. Dessa människor drev, var och en av dem, företag och var samlade i syfte att skaffa mer kunskap kring arbetsmiljö. De skulle under fyra tillfällen, fördelade på sex månader, träffas för att diskutera frågor kring företagande och arbetsmiljö. Det låter kanske inte mycket för världen, det är sådant företagare och ledare gör för att hålla sig ajour med lagar och regler. Just denna grupp människor har dock något mycket speciellt gemensamt. De känner när det är läge, läge att öppna ett hjärta.

Lång historia kort, sex månader flöt förbi men träffarna bestod  och igår kväll var det tioårsjubileum. Under de träffar som varit genom åren har det dryftats företagsfrågor vitt och brett men det har även getts utrymme för levnadshistorier, äventyr och upplevelser utanför arbetet. Berättelser som roar, berättelser som berör. Dessa människor kan konsten att öppna ett hjärta. Foto 2016-02-24 21 22 28För att, med ärlighet, lyfta såna berättelser krävs en känsla av trygghet, en vetskap av att det som sägs inte förs vidare, tryggheten i att få vara sig själv.

Lika olika

Alla har vi behov av att lyfta och utbyta tankar och känslor. Alla är dock inte förunnade möjligheten att göra det i ett öppet klimat, alla har inte heller förmågan att öppna ett hjärta. Jag tror att det är acceptansen övar allas olikheter och gemenskapen i allas likheter som gör att dessa träffar fortfarande hålls vid liv efter tio år. Jag tror inte heller att jag är ensam om att känna kraften och energin dessa träffar ger.

Detta nätverk har vuxit till något större än vad syftet från början var men nätverk utvecklas å andra sidan också av de människor som medverkar. Ju öppnare klimat desto större utrymme för utveckling. Ju större acceptans desto större blir trygghetszonen och kraften att vilja och våga utvecklas. Detta skulle jag vilja skicka med ledare i alla positioner, för ett företag och en arbetsplats fungerar ju på samma sätt, det behöver ges näring för att utvecklas och växa.

Jag känner stor tacksamhet att jag fått följa med under alla dessa år. Respekten och ödmjukheten bland dessa framgångsrika människor är en ynnest att få uppleva.  Tack för att jag fått följa med på resan och tack för en trevlig kväll. Jag ser fram emot kommande tio år.

sofia-signatur-1

Comments (0)

Post a Comment