REBUS™-Typformulär

REBUS™

”Vishet utvecklas när vi kan tala om varandras olikheter, 

utan att känna behov att förändra den andre”

Gregory Bateson

 

Typologi är ett verktyg för självutforskning och kunskapen sträcker sig långt bak i tiden till Carl Gustav Jungs studier om människors medvetande. År 1921 pubicerades Jungs bok Psykologiska Typer I vilken han kategoriserar människor I 16 olika personlighetstyper. Jungs studier om personlighetstyper är en av världens mest etablerade och välrespekterade modell gällande personligheter och beteende.  

 

REBUS™-Typformulär är framtaget av Margareta Lycken utifrån hennes mångåriga arbete med Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) vilken i sig är direkt sprungen ur Jungs forskning. Liksom MBTI® visar REBUS 16 olika personlighetstyper. Alla lika olika och med sina specifika karaktärsdrag. 

 

Senseomind använder REBUS främst i teamutveckling men också i individuell coaching och ledarskapsutveckling. REBUS är också en rolig och utvecklande del i par-coachingen. Med insikt i din egen personlighetstyp ökar din acceptans för sig själv och du får förståelse för hur du kan dra nytta av din personlighetstyp i din personliga utveckling.