NLP

NLP

NLP, NeuroLingvistisk Programmering, är namnet på en samling processer och modeller som syftar till att varje människa ska nå sin bästa potential. NLP ger oss förståelse för hur vi alla har våra unika mentala kartor över världen utifrån att vi, genom våra sinnen, filtrerar, organiserar och uppfattar information från omvärlden.  NLP´n utgår ifrån hur våra tankar, känslor och vårt beteende hänger ihop och genom NLP får vi möjligheten att ändra dessa för att göra mer av livet och nå excellenta resultat.

Med NLP som komplement till coachningen har du möjlighet att nå dina önskade resultat fortare är genom traditionell coachning. De processer NLP erbjuder är ett kraftfullt verktyg i coachning-förloppet. Många gånger används NLP´s processer för att på ett snabbt och effektivt sätt bli kvitt fobier, sätta mål, och övervinna begränsande övertygelser och mycket mer.