Närande Lärande Person

Närande Lärande Person

Vill du dra nytta av coachningens fördelar och ta del av och lära dig kraftfulla verktyg från NLP´n då är detta din kurs. Du får en förståelse för, och förmåga att ta makten över, dina tillstånd. Du får titta närmare på dina relationer (med dig själv och andra) och verktyg att förbättra dessa. Under kursen får du också lyssna du hur du pratar, med dig själv och andra. Framför allt få du författa din framtid så som du vill ha den. Vi träffas i grupp vid tre tillfällen där du får möjlighet att ge din personliga utveckling en kickstart. Mellan gruppträffarna jobbar du igenom uppgifter hemifrån för att få med dig så mycket som möjligt.