Närande Lärande Par

Närande Lärande Par

Har ni tänkt på hur ert förhållande kan utvecklas? Vill ni dra nytta av coachningens fördelar och ta del av och lära er kraftfulla verktyg från NLP´n då är detta er kurs. Ni får en förståelse för, och förmåga att ta makten över, era tillstånd. Ni får gå på djupet av er relation och se hur ni kan dra nytta av era likheter och olikheter. Under kursen får ni också lyssna in hur ni pratar, med varandra och andra men också med er själva. Framför allt få ni författa er framtid så som ni vill ha den. 

Som extra inslag ingår i denna kurs en insyn i de olika personlighetstyperna. Ni får en genomgång av era egna personlighetstyper och en förståelse för andras. Vi träffas i grupp vid tre tillfällen där ni får möjlighet att ge ert förhållande extra stimulans och inspiration. Mellan gruppträffarna jobbar ni igenom uppgifter hemifrån för att få med er så mycket som möjligt. I och med typologidelen ingår också att ni svarar, individuellt, på frågor innan första träffen. För de som vill finns självklart möjlighet att lägga till en individuell genomgång av profiltypen.