Hypnos

Hypnos

Hypnos är ett alternativt medvetandetillstånd där dina hjärnhalvor har en större förmåga att samarbeta. Tvärtemot vad många tror så ökar graden av kontroll under det hypnotiska tillstånd vi kallar trance. Djupet i trancen varierar och dina tankar kommer och går under en session. Oavsett hur djup trancen är så kommer inget oönskat att accepteras. Du har hela tiden kontroll och väljer fritt vad du vill acceptera och förringa och du kan själv komma ut trancen när helst du önskar.

Senseomind använde hypnos bland annat för att stötta i ökad måluppfyllelse, tandvårdsrädsla, rökavvänjning, viktproblem, ångest, fobier, stress och sömnproblem, återhämtning och problem med låg självkänsla. Många av mina klienter uppger att hypnosen har varit räddningen när inget annat fungerat.