Avbokningsregler

Senseominds avbokningsregler i enighet med SAUF.
Branschens standardregler vid avbokning av öppen kurs

 

1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Senseomind accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Senseomind.

3. Vid avbokning 4 – 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta
Senseomind med 50% av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta
Senseomind med 100% av kursavgiften.

5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan efter samråd med Senseomind.

6. Senseomind har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

7. Senseomind fakturerar kursavgiften före kursstart.