Arbetsmiljö

Företag och arbetsplatser som idag, tillsammans med sin personal, aktivt arbetar för att skapa mer attraktiva arbeten blir vinnare imorgon.

Attraktivt arbete är ett verktyg, framtaget av Dalarnas högskola i samarbete med Arbetslivsinstitutet. Genom ett enkätformulär ser vi över frågor om arbetsmiljö ur två aspekter; Vad är viktigt? och hur har vi det idag? På så sätt lägger vi fokus på det som är positivt och får en fortsatt positiv utveckling. Frågorna är indelade i tre kategorier: arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll. Kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete samt Arbetsmiljöverkets nya regler för ett hållbart arbetsliv är Attraktivt Arbete ett perfekt verktyg för att säkerställa att detta arbete upprätthålls.