Coaching-avtal

Steg 1 – Läs igenom följande:

Förutsättningar:

Du är ansvarig för din egen framgång. Coachingen bygger på att du är ärlig och öppen mot dig själv. Materialet i denna sjuveckors online coaching är framtaget för att du ska kunna föra processen framåt, du själv ansvarar för innehållet. Du serveras olika frågeställningar under dessa veckor – du har svaren. Det betyder att du förbereder dig väl inför varje vecka och har en uppfattning om vad du vill. För att uppnå målet med coachingen är det viktigt att du också gör ditt bästa för att ta de steg som behövs för att uppnå önskade resultat med coachingen. Ansvaret att medverka aktivt för att alla utmaningar/uppgifter genomförs, ligger helt och hållet på dig.

Metoden:

Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Under sju veckor får du material att arbeta självständigt med. Behöver du extra support kring några frågor så hör du av dig via mail. Du blir då uppringd eller får svar tillbaka via din mail. Inför varje vecka kommer du att göra en ny planering genom vilken du kan följa dina framsteg.

Coaching-avtal:

Coaching-avtalet gäller nätcoaching under sju veckor med möjlighet till feedback vid behov. För att ta del av detta coachingprogram ska du ha fyllt 18 år.

Coacharvode:

Coachingen debiteras med 700 kronor vilket betalas i förskott. Ingen återbetalning är möjlig.

Sekretess:

Coachen lämnar inte ut några personuppgifter eller annan information som kan röra din identitet. Allt arbete är konfidentiellt och sker under absolut sekretess. Coachen arbetar under tystnadsplikt och alla rapporterar och handlingar som eventuellt delges coachen förs inte vidare såvida du inte uttryckligen gett sitt samtycke, eller på annat godtagbart sätt bett Coachen vidarebefordra uppgifterna.

 

[psfb id=”859″ title=”Online coach avtal”]